Қызмет көрсету шарттары

ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБА ТҮПКІ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІ

App Store арқылы қолжетімді қолданбалар сізге сатылмайды, лицензияланады. Әрбір қолданбаға арналған лицензияңыз осы Лицензияланған қолданбаның Түпкі пайдаланушы лицензиялық келісімін («Стандартты EULA») немесе сіз бен Қолданбаны жеткізуші арасындағы («Арнаулы EULA»), егер біреуі болса, соңғы пайдаланушы лицензиялық келісімін алдын ала қабылдағаныңызға байланысты. қамтамасыз етілген. Осы Стандартты EULA немесе пайдаланушы EULA бойынша кез келген Apple қолданбасына лицензияңызды Apple компаниясы береді және осы Стандартты EULA немесе пайдаланушы EULA бойынша кез келген Үшінші тарап қолданбасына лицензияңызды осы Үшінші тарап қолданбасының қолданба провайдері береді. Осы Стандартты EULA-ға жататын кез келген қолданба осы құжатта «Лицензияланған қолданба» деп аталады. Қолданба провайдері немесе сәйкесінше Apple («Лицензиар») осы Стандартты EULA бойынша сізге тікелей берілмеген Лицензияланған қолданбадағы және оған қатысты барлық құқықтарды өзіне қалдырады.

а. Лицензияның қолдану аясы: Лицензиар сізге Лицензияланған қолданбаны сіз иелік ететін немесе бақылайтын кез келген Apple брендті өнімдерде және Пайдалану ережелерімен рұқсат етілгендей пайдалануға берілмейтін лицензия береді. Осы Стандартты Лицензиялық Лицензияның шарттары Лицензияланған қолданбадан қол жеткізуге болатын немесе оның ішінде сатып алынатын кез келген мазмұнды, материалдарды немесе қызметтерді, сондай-ақ Лицензияланған түпнұсқа қолданбаны ауыстыратын немесе толықтыратын Лицензиар ұсынатын жаңартуларды реттейді, егер мұндай жаңарту Пайдаланушы EULA келісімімен бірге жүрмесе. Пайдалану ережелерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, сіз Лицензияланған қолданбаны бір уақытта бірнеше құрылғы пайдалана алатын желі арқылы тарата немесе қолжетімді ете алмайсыз. Сіз Лицензияланған қолданбаны тасымалдай алмайсыз, қайта тарата алмайсыз немесе қосалқы лицензия бере алмайсыз және Apple құрылғыңызды үшінші тарапқа сатсаңыз, мұны жасамас бұрын Лицензияланған қолданбаны Apple құрылғысынан жоюыңыз керек. Сіз Лицензияланған қолданбаның, кез келген жаңартулардың немесе оның кез келген бөлігін көшіруге (осы лицензияда және пайдалану ережелерінде рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда), кері өңдеуге, бөлшектеуге, бастапқы кодты алуға, өзгертуге немесе туынды жұмыстарын жасауға әрекет жасай алмайсыз ( жоғарыда аталған кез келген шектеуге қолданыстағы заңмен тыйым салынған немесе Лицензияланған қосымшаға қосылған кез келген ашық бастапқы құрамдастарды пайдалануды реттейтін лицензиялық шарттармен рұқсат етілетін дәрежеде ғана және тек қана қоспағанда).

б. Деректерді пайдалануға келісім беру: Лицензиар бағдарламалық құрал жаңартуларын қамтамасыз етуді жеңілдету үшін мерзімді түрде жиналатын құрылғыңыз, жүйе және қолданбалы бағдарламалық құрал және перифериялық құрылғылар туралы техникалық ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, техникалық деректерді және қатысты ақпаратты жинауы және пайдалануына келісесіз. , өнімді қолдау және сізге Лицензияланған қолданбаға қатысты басқа қызметтер (бар болса). Лицензиар бұл ақпаратты сіздің жеке басыңызды көрсетпейтін пішінде болса, өнімдерін жақсарту немесе сізге қызметтерді немесе технологияларды ұсыну үшін пайдалана алады.

в. Тоқтату. Осы Стандартты Лицензиялық келісім-шарт сіз немесе Лицензиар күшін жоймайынша әрекет етеді. Осы Стандартты EULA бойынша құқықтарыңыз оның кез келген шарттарын орындамасаңыз, автоматты түрде тоқтатылады.

d. Сыртқы қызметтер. Лицензияланған қолданба Лицензиардың және/немесе үшінші тарап қызметтері мен веб-сайттарына (жалпы және жеке «Сыртқы қызметтер») қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сіз сыртқы қызметтерді өз тәуекеліңізбен пайдалануға келісесіз. Лицензиар кез келген үшінші тараптың Сыртқы қызметтерінің мазмұнын немесе дұрыстығын тексеруге немесе бағалауға жауапты емес және мұндай үшінші тараптың сыртқы қызметтері үшін жауапты емес. Кез келген Лицензияланған қолданба немесе сыртқы қызмет көрсететін деректер, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, қаржылық, медициналық және орналасу ақпараты жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған және оған Лицензиар немесе оның агенттері кепілдік бермейді. Сіз Сыртқы қызметтерді осы Стандартты EULA шарттарына қайшы келетін немесе Лицензиардың немесе кез келген үшінші тараптың зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын кез келген жолмен пайдаланбайсыз. Сіз Сыртқы қызметтерді кез келген тұлғаны немесе ұйымды қудалау, теріс пайдалану, аңду, қорқыту немесе жала жабу үшін пайдаланбауға келісесіз және Лицензиар кез келген мұндай пайдалану үшін жауапты емес. Сыртқы қызметтер барлық тілдерде немесе сіздің еліңізде қол жетімді болмауы мүмкін және кез келген белгілі бір жерде пайдалануға сәйкес келмеуі немесе қол жетімді болмауы мүмкін. Осындай Сыртқы қызметтерді пайдалануды таңдағаныңызша, сіз кез келген қолданыстағы заңдардың сақталуына жауаптысыз. Лицензиар сізге ескертусіз немесе жауапкершіліксіз кез келген уақытта кез келген Сыртқы қызметтерді өзгертуге, тоқтата тұруға, жоюға, өшіруге немесе кіруге шектеулерді немесе шектеулерді енгізуге құқылы.

e. КЕПІЛДІК ЖОҚ: СІЗ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБАны ПАЙДАЛАНУ ТЕК ӨЗІҢІЗ ҚАУІПТЕТІЛІГІМЕН ТҰРАДЫ ЖӘНЕ КЕЛІСЕСІЗ. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢ РҰҚСАТ БЕРЕТІН МЕКСІМДІ ДЕРЕКТЕ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБА ЖӘНЕ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБА ОРЫНДАҒАН НЕМЕСЕ КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР «БҰЗЫНША» ЖӘНЕ «ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН» ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚОЙМАЙ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТІЛЕДІ. ЦЕНЗОР ОСЫМЕН БАРЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТАЙДЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБАҒА ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЖӘНЕ ШАРТТАР, АЙҚЫН, ЖАСАУ НЕМЕСЕ ЗАҢДЫҚ, ҚАТЫСЫНДА, БІРАҚ ШЕКТЕУЛІП ҚОЙЫЛМАЙТЫН, ЖАНА КЕПІЛДІКТЕРДІ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ШАРТТАРДЫ БЕРУ, НАҚТЫ МАҚСАТ ҮШІН, ДӘЛДІК , ТЫНЫШ РАЗАМАТ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗБАУ. ЛИЦЕНЗИАР НЕМЕСЕ ОНЫҢ ӨКІЛДІК ӨКІЛІ БЕРГЕН ЕШҚАНДАЙ АУЫЗШЫ НЕМЕСЕ ЖАЗБАША АҚПАРАТ НЕ КЕҢЕС КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫМДЫ БОЛСА, СІЗ БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ, ЖӨҢДЕУДІҢ НЕМЕСЕ ТҮЗЕТУДІҢ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНЫН ӨЗІҢІЗЕ БОЛАДЫ. КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАР ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫНАН ЖАСАУ КЕПІЛДІКТЕРДІ НЕ ШЕКТЕУЛЕРДІ АЛЫС ТАРТУҒА РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДА ЖОҒАРЫДА ЖОҒАРЫДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІК МЕН ШЕКТЕУЛЕР СІЗГЕ ҚОЛДАНБАУЫ МҮМКІН.

f. Жауапкершілікті шектеу. ЗАҢ ТЫЙЫМ САЛМАЙТЫН ДЕГЕНДЕ ЛИЦЕНЗАР ЕШҚАНДА ЖАҒДАЙДА ЖЕКЕ ЗАТТЫҒЫ ҮШІН НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН КЕЗ КЕЛГЕН, АРНАЙЫ, ЖАНА НЕМЕСЕ СОНДАЙ ЗАЛДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК БОЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ, БИЗНЕСТІҢ ҮЗІЛУІ НЕМЕСЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК ТЕОРИЯСЫНА ҚАРАЙСЫЗ, ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ ҚОЛДАНБАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУЛАРЫҢЫЗДАН НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗҒА БАЙЛАНЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЗИЯНДАР НЕ ШЫҒАЛДАР. KK КЕҢЕС БЕРЕДІ ОСЫНДАЙ ЗИЯНДАР БОЛУ МҮМКІНДІГІ. КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАР ЖЕКЕ ЖАСАУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ, БҰЛ ШЕКТЕУ СІЗГЕ ҚОЛДАНБАЙДЫ. Лицензиардың сіздің алдыңыздағы барлық залалдар үшін жалпы жауапкершілігі (жеке жарақатқа байланысты жағдайларда қолданыстағы заң талап етуі мүмкін жағдайларды қоспағанда) елу доллардан (50.00 АҚШ доллары) аспауы керек. Жоғарыда аталған шектеулер жоғарыда аталған қорғау құралы өзінің негізгі мақсатын орындамаған жағдайда да қолданылады.

g. Америка Құрама Штаттарының заңымен және Лицензияланған қолданба алынған юрисдикцияның заңдарымен рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, сіз Лицензияланған қолданбаны пайдалана алмайсыз немесе басқа жолмен экспорттай алмайсыз немесе қайта экспорттай алмайсыз. Атап айтқанда, бірақ шектеусіз, Лицензияланған қолданбаны (a) АҚШ эмбаргосы бар кез келген елдерге немесе (b) АҚШ Қаржы министрлігінің арнайы тағайындалған азаматтар тізімінде немесе АҚШ Сауда министрлігінің бас тартылған тұлғалар тізімінде кез келген адамға экспорттауға немесе қайта экспорттауға болмайды. Тізім немесе Нысан тізімі. Лицензияланған қолданбаны пайдалану арқылы сіз осындай елде немесе кез келген тізімде тұрмайтындығыңызды білдіресіз және кепілдік бересіз. Сондай-ақ, сіз бұл өнімдерді Америка Құрама Штаттарының заңымен тыйым салынған кез келген мақсаттарда, соның ішінде ядролық, зымырандық немесе химиялық немесе биологиялық қаруды әзірлеу, жобалау, өндіру немесе өндіруді қоса, шектеусіз пайдаланбайтындығыңызға келісесіз.

h. Лицензияланған қосымша және тиісті құжаттама «Коммерциялық заттар» болып табылады, өйткені бұл термин 48 C.F.R. §2.101, «Коммерциялық компьютерлік бағдарламалық құрал» және «Коммерциялық компьютерлік бағдарламалық құралдың құжаттамасынан» тұрады, өйткені мұндай терминдер 48 C.F.R. §12.212 немесе 48 C.F.R. §227.7202, сәйкесінше. 48 C.F.R. сәйкес келеді. §12.212 немесе 48 C.F.R. §227.7202-1 және 227.7202-4, сәйкесінше, Коммерциялық компьютерлік бағдарламалық құрал және коммерциялық компьютерлік бағдарламалық құрал құжаттамасы АҚШ үкіметінің соңғы пайдаланушыларына (a) тек коммерциялық элементтер ретінде және (b) барлық басқа адамдарға берілген құқықтармен ғана лицензияланады. осы құжаттағы шарттар мен талаптарға сәйкес соңғы пайдаланушылар. Жарияланбаған құқықтар Америка Құрама Штаттарының авторлық құқық заңдарына сәйкес қорғалған.

мен. Келесі тармақта тікелей көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы Келісім және сіз бен Apple арасындағы қарым-қатынас Калифорния штатының заңдарымен реттеледі, оның коллизиялық ережелерін қоспағанда. Сіз және Apple компаниясы осы Келісімнен туындайтын кез келген дауды немесе шағымды шешу үшін Калифорния штатындағы Санта-Клара округінде орналасқан соттардың жеке және ерекше юрисдикциясына жүгінуге келісесіз. Егер (а) сіз АҚШ азаматы болмасаңыз; (b) сіз АҚШ-та тұрмайсыз; (c) қызметке АҚШ-тан кірмейсіз; және (d) сіз төменде көрсетілген елдердің бірінің азаматы болсаңыз, осы арқылы осы Келісімнен туындайтын кез келген даулар немесе шағымдар қандай да бір коллизиялық ережелерге қарамай, төменде көрсетілген қолданыстағы заңмен реттелетінімен келісесіз және сіз осы арқылы төменде заңы реттелетін штатта, провинцияда немесе елде орналасқан соттардың ерекше емес юрисдикциясына қайтарымсыз бағынады:

Егер сіз кез келген Еуропалық Одақ елінің немесе Швейцарияның, Норвегияның немесе Исландияның азаматы болсаңыз, басқарушы заң мен форум әдеттегі тұрғылықты жеріңіздің заңдары мен соттары болады.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Тауарларды халықаралық сату туралы конвенциясы деп аталатын заң осы Келісімге қолданылмайды.

 

Тіркелгіңізге кіру үшін пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізіңіз